Företagsinformation

Airwall AB bildades 2008. Idébäraren och ägaren Hans Andersson har en lång bakgrund inom frisörbranschen och äger tillsammans med familjen bolaget Persson Frisörer i Sundsvall.

År 2011 har företaget som målsättning att Airwall ska vara den mest erkända och använda portabla skyddsutrustningen för luftvägsnära gaser och ångor. Airwall är även testad vid svetsning, målning, sliparbeten, sotning och det är bolagets övertygelse om att produkten/apparaten är applicerbar även på andra branscher som hanterar ångor och gaser med små om några modifieringar.