Press / Referenser

081211 Artikel i Dagbladet:

http://dagbladet.se/nyheter/timra/1.379057

081228 Artikel i ST:

http://st.nu/start/timra/1.411091

090410 Artikel på Nightlife.se
"Robinsson Mirre rekommenderar":

Länk till Artikel>>

090412 Artikel på Hanky.se
"Robinsson Mirre rekommenderar":

Länk till Artikel>>

090623 Airwall vinner uppfinnarstipendium
"En fläkt av framgång":

Länk till Artikel (ST)>>
Länk till Artikel (Dagbladet)>>

Logotyp:

airwall_logo.jpg
airwall_logo.ai
airwall_logo.gif