Beställ din airwall här!

Airwall - För frisörernas hälsa.

Airwall är en patenterad portabel fläkt med tre hastighetslägen som skyddar dig från att inandas de giftiga och illaluktande ämnen som uppstår då du färgar, bleker och permanentar håret.

Den placeras i vårt specialdesignade förkläde som medföljer. AirWall drivs av uppladningsbara batterier som räcker ca 8 timmar per laddning. Laddstationen har en inbyggd joniseringsenhet som binder samman klippdamm och andra partiklar och får dem att snabbt falla till golvet.

En studie framtagen av Lunds Universitet mellan åren 1983-2001 visar att heltidsanställda frisörer löper 20 procent högre risk att föda tillväxthämmade barn.

I en rapport från Arbetsmiljöverket ”Frisör, drömyrke!” uppger var tredje frisör att hon/han har återkommande problem med huvudvärk och irriterade luftvägar. En modern frisersalong innehåller många typer av föroreningar som kan ge upphov till besvär och sjukdomar. Källa: Uttalande från Frisörernas branschförbund i intervju i SR 20 november 2006.

Ammoniakgas är en av de vanligaste som är irriterande för luftvägar. Ammoniakgas har påvisats som ett ämne som ger upphov till astma och allergier. Hårspray innehåller många små partiklar som svävar runt i luften och fastnar på lungorna.


Utvecklad i samarbete med frisörer.

Persons frisörer - Linda

"Med allt fler färgbehandlingar och vetskapen om de giftiga ämnena man ständigt inandades så kände jag stor rädsla för smygande hälsoproblem. Nu känner jag mig helt säker eftersom jag använder AirWall."

Persons frisörer - Sol

"Det är så skönt att slippa inandas de illaluktande ångorna. Mina kunder uppskattar AirWall eftersom AirWall även tar bort obehaget för dem."

Persons frisörer - Petra

"Under min första graviditet var det med stor olust jag utförde färgbehandlingar. Eftersom jag jobbade som färgtekniker var jag väl insatt i vilka farliga kemikalier vi frisörer dagligen utsätts för. Nu använder jag alltid AirWall och under min andra graviditet så kunde jag känna mig helt säker i mitt arbete"